Business Meeting

 ייעוץ פרישה וסיום יחסי עובד-מעביד

עובדים מסיימים עבודתם בארגון אם כי הם מחליטים להחליף מקום עבודה, או כי הם פורשים לגמלאות.  סיום יחסי העבודה בשני המקרים מצריך היערכות מקיפה באשר להיבטים הפנסיוניים השונים והן בהקשר לסוגיות מיסוי.  צוות היועצים שלנו יעברו איתכם על כלל תיק הפנסיה והתנאים השונים שלכם, על מנת לוודא מיקסום ההכנסה נטו, בין אם עברתם למעסיק חדש, או אם יצאתם לגמלאות. וזאת לטווח הקצר והארוך.   

כל הזכויות שמורות לשניר תפעול, סליקה  ובקרה בע"מ

:צרו קשר

+972-3-6244344

אודות החברה