שירותי החברה

Business Partners at Work

תיגמול מנהלים ועובדים

Discussion

הסדרי סליקה ותפעול למעסיקים

ייעוץ פנסיוני לפרטיים

Job Interview

 ייעוץ פרישה וסיום יחסי עובד-מעביד

Business Meeting

כל הזכויות שמורות לשניר תפעול, סליקה  ובקרה בע"מ

:צרו קשר

+972-3-6244344

אודות החברה