תוכן מקצועי על עולם הפנסיה, פיננסים ועוד

 כדי שתישארו מעודכנים

חוזר משרד האוצר מתאריך 1/1/2017 המגדיר עדכונים לאופי הפעילות מול המסלקה הפנסיונית.

ביצוע סליקת כספים באמצעות המסלקה

חוזר משרד האוצר

הכרעות ודוגמאות של תלונות הציבור שהתבררו ברשות

15.08.2018 תלונה בעניין אופן הפקדת כספים, וויתור על כיסוי ביטוחי ובחירת מסלול השקעה

הכרעה משרד האוצר בתלונות

בחוזר משרד האוצר מתאריך 1/6/2017 הוחלט כי  יש להפריד בין סוכנים משווקים לבין גופי סליקה ותפעול וחובת התשלום של המעסיק.

חוזר כלים לתפעול מוצר פנסיוני

חוזר משרד האוצר

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל

חוזר משרד האוצר מתאריך 4/3/2018 המגדיר שינוי בכללים למשיכת כספים מקופות גמל בסכומים קטנים.

חוזר משרד האוצר

 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים (ממשק אחיד)

חוזר משרד האוצר מתאריך 27/12/2018 המגדיר כללים להעברת קבצים ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני. כמו כן מכריז על ביטול השימוש בחשבון נאמנות.

חוזר משרד האוצר

הכרעות ודוגמאות של תלונות הציבור שהתבררו ברשות

15.08.2018 תלונה בעניין גביית כספים שלא כדין ממבוטח

הכרעה משרד האוצר בתלונות

הכרעות ודוגמאות של תלונות הציבור שהתבררו ברשות

15.08.2018 שמירה על רציפות ביטוחית וגביית חוב מעסיק

הכרעה משרד האוצר בתלונות

הכרעות ודוגמאות של תלונות הציבור שהתבררו ברשות

15.08.2018 גביית שכר מהלקוח בגין טיפול בתביעה מכוח פוליסה פנסיונית

הכרעה משרד האוצר בתלונות

הכרעות ודוגמאות של תלונות הציבור שהתבררו ברשות

18.08.2004 חובת מבטח בביטוח מנהלים לשאת בסכומים שהמעביד חייב לפוליסה

הכרעה עקרונית של משרד האוצר בתלונות

הכרעות ודוגמאות של תלונות הציבור שהתבררו ברשות

15.08.2018 הטעייה במהלך ניסיון לשימור לקוחות

הכרעה משרד האוצר בתלונות

הכרעות ודוגמאות של תלונות הציבור שהתבררו ברשות

04.01.2018 גביית דמי ניהול בניגוד להסכם מייטיב

הכרעה משרד האוצר בתלונות

הכרעות ודוגמאות של תלונות הציבור שהתבררו ברשות

04.01.2018 העברת כספי פיצויים למעסיק בניגוד להוראות הדין

הכרעה משרד האוצר בתלונות

חוות דעת משפטית

ביום ,20.8.2018 ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי בעניין ליליאן לנדסברג נ' גל רוב יועצים בע"מ בעניין עליונותו של חופש הבחירה של העובד על פני הוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה

חוות דעת של יונתן בריק ושות עו"ד

חוזר מ"ה זקיפת הכנסה בגין תשלומים לקרן השתלמות

חוזר משרד האוצר מתאריך 29/10/2018 בעניין הפקדות לקרן השתלמות ע"ב שנתי וזקיפת שווי מס.

חוזר משרד האוצר

חוזר מס הכנסה מספר 2018/18 בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים​

חוזר משרד האוצר מתאריך 05/12/2018 בעניין סעיף 102 ותגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים.

חוזר משרד האוצר

תקרות ניכויים שנת 2019

תקרות ההפרשה לפנסיה, השתלמות וגמל, נכון לשנת 2019

תקרות מס הכנסה להפרשות סוציאליות 2019

מבנה הפרשות (ממשק אחיד) החל מינואר 2019

חובת הדיווח במבנה אחיד באמצעות קובץ נתונים ממוכן (ממשק אחיד) חלה על כל המעסיקים במשק (למעט מעסיקים מתחת ל 10 עובדים – נדחה ל 01.2020). במאמר מופיעים מספר דגשים שיעזרו למעסיקים לצלוח את התקופה הקרובה עם כמה שפחות בעיות

באדיבות ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

כל הזכויות שמורות לשניר תפעול, סליקה  ובקרה בע"מ

:צרו קשר

+972-3-6244344

אודות החברה