Discussion

שירותי תפעול וסליקה למעסיקים

ONE STOP SHOP

אנו מציעים שירותי תפעול, סליקה ובקרת כספים פנסיוניים, עבור חברות המעסיקות מ-10 עובדים ועד 450.  השירות שאנו מעניקים מתבסס על  חבילות שירות משתנות לפי צרכי הלקוח.
החבילה הבסיסית ביותר כוללת שירות סליקה בלבד מול כל הגופים המוסדיים הקיימים בשוק. חבילות מתקדמות יותר מאפשרות גם קבלת שירותי תפעול ובקרת פירעון נכון של כספי העובדים ובכלל זה - בדיקת היזונים חוזרים, תיקון תקלות, דו"חות על פי דרישה ועוד.

כל הזכויות שמורות לשניר תפעול, סליקה  ובקרה בע"מ

:צרו קשר

+972-3-6244344

אודות החברה